Kontakt

 • Drogowiec Biuro Usług Projektowych

  Siedziba biura:
  ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

  tel./fax: (0-81) 469-15-45
  biuro@drogowiec.info

 • Dyrektor biura

  mgr inż. Robert Puliński
  Posiadane uprawnienia

  • bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogi
 • Projektant

  inż. Wojciech Puliński
  Posiadane uprawnienia

  • do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej
 • Projektant

  mgr inż. Adam Bodzak
  Posiadane uprawnienia