Bogate doświadczenie jakie zdobyliśmy w trakcie wieloletniej pracy zawodowej, pozwala nam wykonywać wiele opracowań projektowych wśród których do najważniejszych należą:

Projekty z 2012r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin

"Przebudowa drogi krajowej nr 19 na odcinku przejścia przez miejscowość Niemce o długości 0,8 km na odcinku od km 296+520,00 do km 297+324,41"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odcinku od km 12+100,00 do km 12+910,00 o długości 810 mb"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

"Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów Łuków na odcinku od km 52+800 do km 53+940 oraz od km 57+515 do km 60+600 w miejscowościach Kosuty, Stanin, Tuchowicz, Józefów"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

"Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km 76+297,00 do km 77+450,00"

SPRINT S.A. O/Warszawa

"Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 12 i nr 17 na związany z montażem preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów"

Starostwo Powiatowe w Świdniku

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2136L – ul. Brzegowa w Świdniku o długości ok. 1500 m"

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L na odcinku Kamionka do drogi wojewódzkiej nr 809 o łącznej długości 5,0km (początek wg ewidencji drogi powiatowej od km 11+379)"

Gmina Niemce

"Budowa małego targowiska w m. Krasienin Kolonia" na działkach nr 292/1 i nr 292/2"

Projekty z 2011r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin

Usprawnienie systemu odwodnienia na odcinku drogi krajowej Nr 2 w m. Międzyrzec Podlaski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej Nr 17 w m. Zatyle

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Remont drogi wojewódzkiej nr 811 Komarno – Ossówka o dł. 4,1 km

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Remont drogi wojewódzkiej Nr 813 w m. Kostry na odcinku o dł. 2,1 km

Miasto Parczew

Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej (droga wojewódzka nr 819) z Aleją Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) w Parczewie na "Rondo"

Powiat Sokołowski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4235W w Suchodole

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509L w m. Łukówiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Puławach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529L na odcinku przejścia przez m. Bochotnica

Gmina Krasnystaw

Opracowanie wielobranżowe na przebudowę drogi gminnej nr 109752L klasy L Relacji Siennica Nadolna – Wincentów

Projekty z 2010r.

Miasto Krasnystaw

Projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr 841 w m. Krasnystaw.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej

Projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 2014L Stara Wieś - Turowola - Puchaczów klasy L (lokalna) na odcinku w m. Turowola od km 0+013,80 do km 2+391,49 o długości 2,4 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

Projekt budowlano – wykonawczy na budowę drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka – Hołużne - Ornatowice na odcinku od km 4+245,00 do km 7+027,50 o długości 2,8 km

Gmina Wólka

Projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Świdnik Duży na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49 (dojazd do lotniska w Świdniku)

Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L na długości 14,5 km

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie

Projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę drogi krajowej nr 17 wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu w m. Łabunie Reforma na odcinku od km 190+580.00 do km 190+978.50 w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Współpracujemy z: