Nasze biuro świadczy
usługi w zakresie

 • projektowania dróg i obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stadium koncepcji programowych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych w tym wg ZRID
 • prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego
 • kosztorysowania i sporządzania dokumentacji przetargowych wg najwyższych standardów
więcej informacji

Masz pytanie ?

Na każde twoje
pytanie udzilemy
odpowiedzi

tel./fax: (0-81) 469-15-45 biuro@drogowiec.info

Biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • konsultacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji drogowych
 • projektowania dróg i obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stadium koncepcji programowych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych w tym wg ZRID
 • wykonania opracowań środowiskowych w ramach inwestycji drogowych
 • sporządzania map do celów projektowych w ramach realizowanych projektów
 • sporządzania operatów geodezyjnych formalno – prawnych w celu nabycia nieruchomości pod inwestycji drogowe w ramach realizowanych projektów
 • prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego
 • projektowania technologii i organizacji robót budowlanych
 • kosztorysowania i sporządzania dokumentacji przetargowych wg najwyższych standardów
 • badania i ekspertyzy z dziedziny budownictwa drogowego

Współpracujemy z: